Tepelné čerpadlo sa oplatí viac ako klasický kotol

Boiler alebo tepelné čerpadlo? Prevádzka Klima House Prešov

Oplatí sa investovať do tepelných čerpadiel?

Závisí to od viacerých faktorov. Hoci je ich kúpna cena vyššia, návratnosť investície začína od piatich rokov. Najžiadanejšími sú tepelné čerpadlá vzduch-voda.

Čo je tepelné čerpadlo?

Čo je a ako funguje? Ide o opačný princíp ako pri chladničke. Avšak namiesto odvádzania tepla zvnútra von sa teplo dodáva z vonkajšieho chladnejšieho prostredia do vnútra.

Čím menší je rozdiel vstupnej a výstupnej teploty vo vykurovacom systéme, tým je táto premena efektívnejšia.

Tepelné čerpadlo je zariadenie využívajúce obnoviteľnú energiu zo zeme, podzemnej vody, slnka alebo vzduchu. Znižuje spotrebu fosílnych palív, znižuje emisie CO2 a spravidla je aj ekonomicky výhodnejšie ako porovnateľné tepelné zdroje. Okrem toho dokáže zabezpečiť v horúcich dňoch aj chladenie daného priestoru.

Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, poskytuje okolité prostredie zadarmo a prakticky v neobmedzenom množstve. Najnovšie tepelné čerpadlá odoberajú tri štvrtiny potrebnej energie z okolitého prostredia.

Elektrinu potrebuje iba na pohon kompresoru a čerpadla. Časť z nej sa ešte mení na teplo, ktoré možno využiť na vykurovanie. Ak sa elektrina dodáva z obnoviteľných zdrojov, napríklad z vodných elektrární, možno teplo získavať úplne z obnoviteľných zdrojov.

Existuje veľa typov tepelných čerpadiel v závislosti od konkrétnej potreby, stavebných a geologických vlastností, ako aj individuálnych predstáv a spotrebe tepla. Tepelné čerpadlá možno využívať v novostavbách, ale aj v rekonštruovaných objektoch.

Možno ich prevádzkovať so solárnymi systémami a spoločne s jestvujúcim  plynovým vykurovaním v multivalentnom systéme. V súčasnosti využíva tepelné čerpadlo približne 20 % nových rodinných domov.

Tepelné čerpadlá dosahujú výrazné úspory oproti plynovým kotlom. Neplatí sa za prípojku plynu na pozemok a ďalšie rozvody v dome. Rovnako nie je potrebná inštalácia plynovej skrinky, komína. Odpadá tiež pravidelná revízia plynového zariadenia.

Miera úspor v tomto prípade dosahuje niekedy až 50 %. Odborníci odporúčajú vybrať si podlahové vykurovanie domu, ak je to možné. Výrazne sa zníži spotreba elektriny tepelného čerpadla.

Cena tepelných čerpadiel

porovnanie ceny tepelných čerpadiel a kotlov” NAME=

Obstarávacie náklady pri jednotlivých riešeniach sú uvedené v tabuľke. Najlacnejším riešením je elektrický kotol v cene približne 5 000 eur. O niečo drahší je plynový kondenzačný kotol.

Cena tepelných čerpadiel predstavuje takmer dvojnásobok ceny kotlov. Pri type zem/voda je to 9 580 eur, cena tepelného čerpadla vzduch/voda je 9 280 eur.

Náklady na prevádzku

Náklady na prevádzku však vychádzajú v prospech tepelných čerpadiel. Podstatnou položkou sú vykurovanie a ohrev vody, kde čerpadlá ušetria najväčšiu časť nákladov v porovnaní s kotlami.

Celkovo teda ročná prevádzka čerpadla vyjde v prípade tohto rodinného domu na zhruba 1 000 eur, čo je približne o tretinu menej ako pri kondenzačnom plynovom kotli.

náklady na prevádzku tepelných čerpadiel

Celkovo tak pri sčítaní ceny zariadení, vstupných nákladov a prevádzkových nákladov možno konštatovať, že takmer dvojnásobná obstarávacia cena tepelných čerpadiel sa prejaví lacnejšou prevádzkou a teda nižšími účtami za teplo.

Návratnosť tepelného čerpadla pri takejto investícii je 6 až 11 rokov. S rastúcou cenou energií sa toto obdobie skracuje.

Medzi spoločnosti, ktoré vyrábajú tepelné čerpadlá a ich výrobky sú dostupné aj na slovenskom trhu, patria Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Nibe, Viessmann, Tatramat, Azuro, Ariston, Buderus, Bosch, Viat, IVT, Junkers, LG, Vaillant a ďalšie.

Druhy tepelných čerpadiel

Existuje veľa druhov tepelných čerpadiel. Tie základné možno rozdeliť podľa toho, odkiaľ zariadenie odoberá teplo. Zdroj tepelnej energie môže pochádzať zo zeme, vzduchu, vody.

Pohon samotného čerpadla zabezpečuje najčastejšie elektrická energia, no môže sa využívať napríklad aj plyn.

Tepelné čerpadlá zem-voda (vrt) využívajú teplo v hĺbke zeme. Tento systém sa vyznačuje pomerne vysokou efektívnosťou po celý rok, bez výraznejšej potreby údržby. Cirkulujúca kvapalina v systéme zbiera teplo v hĺbke zhruba 80 až 200 metrov pod povrchom zeme.

Hlbinný vrt je nenáročný na priestor a vhodný aj pre objekty s menším pozemkom. Pri tomto riešení však treba počítať s vyššou obstarávacou cenou.

Tepelné čerpadlá zem-voda (plošné kolektory) využívajú ako zdroj tepla vrstvu zeme iba centimeter alebo dva pod povrchom. Teplota je tu relatívne konštantná po celý rok.

Hadice plošného kolektora sú rozmiestnené tak, aby poskytoval dostatok tepla pre požadovaný výkon čerpadla. Veľkosť zabranej plochy závisí aj od typu pôdy. Najvyššie výkony cca 40 W/m2 poskytujú hlinité pôdy.

Tepelné čerpadlá voda-voda získavajú teplo z podzemnej vody. Výhodou tohto zdroja je relatívne konštantná teplota, umožňujúca v lete aj chladenie. V prípade studní býva obmedzujúcim faktorom ich výdatnosť a tiež chemické zloženie. Taktiež je potrebné výkonné čerpadlo.

Dosahuje vysokú efektívnosť počas celého roka a nevyžaduje priestor taký veľký priestor ako plošný kolektor.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda využívajú ako zdroj tepelnej energie vonkajší vzduch. Výhodou tepelných čerpadiel tohto typu je, že nevyžadujú nároky na pozemok a s tým súvisiace úpravy a ďalšie náklady. Aj preto patria medzi najčastejšie používaný druh.

Okrem už spomenutých druhov existujú aj tzv. rekuperačné a ventilačné tepelné čerpadlá. Tieto využívajú teplo z vypúšťaného odpadového vzduchu. Pri tejto rekuperácii sa navyše zužitkováva aj teplo vytvárané vo vnútri objektu osobami, spotrebičmi a svietidlami.