Tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody v lete – test

Ohrev TÚV Tepelným čerpadlom Daikin zastúpenie Prešov

Využitie tepelného čerpadla na prípravu TÚV

testovali doktorandi v bratislavskom rodinnom dome. Výhody zariadenia sa preukázali, čerpadlo pracovalo efektívne.

Tepelné čerpadlá možno efektívne využívať aj v lete na ohrev teplej vody. Vyplýva to z testu, ktorý vykonali počas letnej sezóny výskumníci Lukáš Živner a Ingrida Niková zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorí vyhodnocovali tepelné čerpadlo počas jedného júlového týždňa.

V nízkoenergetickom rodinnom dome vyhodnocovali prípravu teplej vody systémom zdroja tepla tepelného čerpadla vzduch/voda.

Testovaný rodinný dom

sa nachádza v Bratislave a bol postavený v roku 2009. Konštrukcia rodinného domu pozostávala z materiálov, ktoré umožnili dosiahnuť optimálne tepelnoizolačné vlastnosti. Dom patrí kategórie tzv. nízkoenergetického domu.

Rodinný dom má dve podlažia s celkovou podlahovou plochou 175 m2 a je celoročne využívaný tromi osobami. Zdrojom primárnej energie je tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla

V dome bola navrhnutá vonkajšia jednotka tepelného čerpadla (monoblok) s menovitým výkonom 14 kW, ktorá bola situovaná pri hranici pozemku smerom na východnú svetovú stranu. Vnútorná jednotka je umiestená v technickej miestnosti rodinného domu.

Vnútorná jednotka

čerpadla obsahuje elektrokotol, obehové čerpadlá pre primárnu a sekundárnu stranu, nerezový 500 litrový zásobník a reguláciu. Vonkajšiu jednotku tvorí kompaktné tepelné čerpadlo, nakoľko všetky komponenty chladiaceho okruhu sú súčasťou zariadenia.

Parametre tepelného čerpadla

  • Vykurovací výkon pri (A7/W55 °C): 15,22 kW
  • Elektrický príkon pri (A7/W55 °C): 4,78 kW
  • Výkonové číslo COP (STN EN 14511): 3,18

Vnútorná jednotka VVM 500 je variabilná jednotka pre vykurovanie a ohrev TV využíva sa pre väčšie rodinné domy. Ohrev teplej vody s vnútornou jednotkou je spoľahlivý a hospodárny, vďaka integrovanému výmenníku teplej vody, energeticky úsporným obehovým čerpadlám a inteligentnému riadiacemu systému.

Obe jednotky sú prepojené medzi sebou vykurovacím systémom. Jednotka obsahuje elektrokotol s výkonom 9 kW.

Parametre vnútornej jednotky

  • Akumulačná nádrž 500 litrov
  • Tepelné straty nádrže: 166 W – DIN 4753-8
  • Ohrev TV : nerezový rúrkový výmenník
  • Výdanosť TV: 24 litrov/min. pri teplote 40°C
  • Max. výdatnosť TV pri prietoku 24 l/min. : 250 litrov

Príprava teplej vody

sa rieši pomocou akumulačnej nádrže objemu 500 litrov, v ktorej je zabudovaný nerezový rúrkový výmenník v hornej časti nádrže prostredníctvom ktorého sa ohrieva pitná voda. Princíp prípravy teplej vody je na spôsob prietokového ohrevu.

V experimentálnom meraní autori vyhodnocovali viaceré parametre ako je vonkajšia teplota, teplota prívodnej vykurovacej vody, teplota vratnej vykurovacej vody, prietok na sekundárnej strane, elektrický prúd a príkon a ďalšie.

index SPF v tepelnom čerpadle

Na obrázku je stanovená hodnota SPF (Seasonal Performance Faktor) pre každý deň, kde sa váženým aritmetickým priemerom zistilo celkové SPF za celý týždeň a pre porovnanie sú potvrdené výpočtové hodnoty COP (údaje o maximálnom výkone a výkonovom čísle) podľa príslušnej normy.

Záver

Celková hodnota SPF z experimentálneho merania pre dané obdobie prípravy teplej vody systémom tepelného čerpadla je 3,34. Na základe tejto hodnoty môžeme konštatovať, že tepelné čerpadlo pracuje vysoko efektívne pri príprave teplej vody za daných klimatických a prevádzkových podmienok,“ uzatvárajú autori.