Mýty o prevádzke tepelných čerpadiel v zime

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda sú moderným a hospodárnym zdrojom tepla pre rodinné a bytové domy. Pre svoju prevádzku nepotrebujú vrt ani zemný kolektor tepla, ich inštalácia je preto lacná a rýchla. Mnoho ľudí sa však stále domnieva, že v zime príliš nefungujú. V spolupráci s odborníkmi sme sa teda pozreli na najčastejšie omyly a mýty týkajúce sa tepelných čerpadiel.

Tepelné čerpadlá v zime nefungujú. NAOZAJ?

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda pracujú na princípe prenosu tepla z okolitého vzduchu na pracovné médium. Pochybnosti o tom, či tepelné čerpadlo bude dobre pracovať aj v mrazoch, preto majú svoje opodstatnenie. “Nekvalitné a lacná tepelné čerpadlá môžu v mrazoch skutočne vykazovať nízku účinnosť. Ak však zvolíte tepelné čerpadlo od renomovaného výrobcu, bude vám spoľahlivo pracovať aj pri mrazoch až do -25 ° C, “opisuje prevádzku tepelných čerpadiel v zime Ivo Zabloudil, produktový manažér spoločnosti ENBRA, ktorá sa okrem iného zaoberá predajom a inštaláciou vykurovacej techniky. “Silný mráz síce kladie na vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla typu vzduch-voda vyššie nároky, kvalitné zariadenia je ale pre prevádzku v mrazivých dňoch konštruované a riadne otestované, a to ako v skúšobnom laboratóriu, tak v reálnej prevádzke v náročných podmienkach severských krajín,” dodal  pan.Zabloudil.

V zime sú tepelné čerpadlá hlučná. NAOZAJ?

Počas chladného zimného obdobia je potreba viac kúriť a na čerpanie tepla z okolitého chladného vzduchu je potreba viac energie, kompresor tepelného čerpadla v zime teda skutočne pracuje intenzívnejšie. Hlučnosť kvalitných tepelných čerpadiel však ani počas zimného obdobia neprevyšuje už vo vzdialenosti 1 metra hladinu hluku, ktorá zodpovedá bežnému hovoru. Dobre umiestnené a kvalitné tepelné čerpadlo svoje okolie v zime hlukom neobťažuje.

V zimnom období tepelné čerpadlo zamrzne. NAOZAJ?

U starších alebo nesprávne inštalovaných tepelných čerpadiel skutočne mohlo dôjsť pri určitých vonkajších teplotách a vysokej vlhkosti k zamrznutiu vonkajšej jednotky. Potom došlo k obalenie celého zariadenia vrstvou ľadu. Technológia tepelných čerpadiel typu vzduch-voda už ale výrazne pokročila a k zamŕzaniu vonkajšej jednotky pri kvalitných zariadení nehrozí. Kvalitné tepelné čerpadlá majú dobre vyriešený odvod kondenzátu a tiež sa vie v prípade potreby sama automaticky odmraziť.

Prevádzka tepelného čerpadla je v zime drahá. NAOZAJ?

Kvôli fyzikálnym zákonom pracuje tepelné čerpadlo pri nízkych vonkajších teplotách skutočne menej efektívne. Dohady o nerentabilnými zimnej prevádzke tepelného čerpadla majú svoj pôvod najmä v hodnotách vykurovacieho faktoru. Ten vypovedá o tom, aký je pomer spotrebovanej elektrickej energie a vyprodukovaného tepla. Vykurovací faktor, ktorý uvádza výrobcovia a predajcovia, je špecifický pre presne dané teplotné podmienky. Všeobecne možno konštatovať, že čím nižšia je teplota vonkajšieho vzduchu a čím vyššia je teplota výstupného média, tým je vykurovací faktor nižšia. “Moderné zariadenia, ako je napríklad tepelné čerpadlo ROTEX HPSU HiTemp, má však aj pri teplote vonkajšieho vzduchu -15 ° C a výstupnej teplote média 70 ° C (teplota vhodná pre bežný vysokoteplotné systém s radiátormi), stále len polovičnú spotrebu elektrickej energie oproti elektrokotlu , “povedal Ivo Zabloudil.

Výhody tepelného čerpadla DAIKIN HPSU HiTemp

Výstupná teplota vykurovacej vody až 80 ° C
Nízka spotreba energie
Jednoduchá inštalácia do pôvodných vykurovacích systémov bez ich ďalších úprav
Ročná úspora v nákladoch až 70%