Fotovoltaický systém Logitex – uskladnenie energie do vody

Spoločnosť Logitex vyvinula a vyrobila niečo nové z pohľadu efektívneho využitia energie slnka a elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických panelov. Zamerala sa na svetový problém uskladnenia vyrobenej elektrickej energie.

Najbežnejším spôsobom je uskladnenie do batérií, ale aj pri tomto procese potrebujeme prídavné elektronické zariadenia a samotná využiteľnosť má svoje hranice. Je tu však možnosť, ako sa dá elektrická energia uskladniť bez veľkých investícií – do vody, presnejšie v tomto prípade do nádoby ohrievača vody. Čas overil tento postup ako optimálny.

Slovenské patentované riešenia

Logitex vyrába ohrievače vody, ktoré na ohrev používajú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Patentované riešenia dávajú firme obrovský technický náskok nad konkurenčnými zariadeniami. Jedným zo patentom chránených riešení je regulácia tepelných ochranných prvkov i napriek tomu, že vyrobený jednosmerný prúd je priamo napojený na výhrevnú špirálu. Ide o jednoduché a zároveň veľmi efentívne riešenie.

Pre rok 2017 doplnil Logitex do systému ďalšie zariadenie, ktoré umožňuje nabíjať batérie, čím je zabezpečená akumulácia elektriny v batériach. Použitím batérie tento systém spíňa kritéria pre získanie poukážky v rámci dotačného programu Zelená domácnostiam.

Výhody ohrevu vody fotovoltaickým zariadením Logitex

– až 99% využitie vyrobenej elektriny z panelov
– možnosť umiestnenia panelov aj viac ako 100m od zásobníka
vody a prepojenie je len pomocou kábla
– celoročný ohrev vody aj pri mínus 30°C
– žiadne prehrievanie systému
– veľmi dlhá životnosť panelov (viac ako 25 rokov)
– výborná návratnosť investície
– najmodernejšia technológia na svete
– veľmi jednoduchá montáž
– krátky čas na montáž
– žiadne rozvody pre trubky (hadice) medzi panelmi a bojlerom
– možnosť umiestnenia panelov do 100 m od bojlera
– malá váha panelov
– možnosť použiť malé bojlery s malými tepelnými stratami
– žiadne problémy s prebytkom energie zo slnka
– žiadne čerpadlá
– žiadne regulačné jednotky
– bezúdržbová prevádzka
– automatická možnosť ohrevu prúdom zo siete (AC)
– možnosť pripojenia ďalších systémov pre DC prúd
– možnosť presného merania vyrobenej energie
– lepšia cena kompletného zariadenia s montážou

Veríme, že výrobky Logitex prinášajú ľuďom úžitok a radosť a dobrý pocit z toho, že prispievajú k ochrane životného prostredia. A samozrejme, aby sa pri doručení faktúry za elektrinu alebo plyn objavili spokojné úsmevy na tvárach ľudí, ktorí si zohrievajú vodu a kúria výrobkami Logitex.