Energeticky efektívny dom – pokusy a perspektívy

Energeticky efektívny dom - pokusy a perspektívy

Myšlienka na vytvorenie konceptu domu, ktorý by spotrebovával minimum energie, časť z nej by si sám vyrábal a v prípadoch, keď by jej mal prebytok, by ju dokonca dodával do verejnej distribučnej siete, nie je nijako nová. Avšak reálnych pokusov o pretavenia nápadov do praxe zatiaľ veľa nie je.

Myšlienka na vytvorenie konceptu domu, ktorý by spotrebovával minimum energie, časť z nej by si sám vyrábal a v prípadoch, keď by jej mal prebytok, by ju dokonca dodával do verejnej distribučnej siete, nie je nijako nová. Avšak reálnych pokusov o pretavenia nápadov do praxe zatiaľ veľa nie je.

Jeden z pokusných objektov stojí v Jeseníku vďaka firme Fenix, výrobcovi elektrických vykurovacích systémov, ktorá jeho výstavbu financovala a teraz ju prevádzkuje. Zmyslom je získať praktické skúsenosti, ako sa energeticky efektívny dom chová, a to nielen čo sa vlastnej prevádzky týka, ale aj vzhľadom k väzbe na distribučnú sústavu. Na projekte sa významnou mierou podieľalo Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov (UCEEB), ktorého úlohou bol návrh energetického systému objektu a systému riadenia a monitoringu jeho prevádzky.

Tejto téme bola venovaná jedna časť sprievodného programu usporiadaného v rámci veľtrhu Aqua-Therm Praha 2016, z ktorého nás zaujala predovšetkým prednáška Ing. Jana Včeláka, Ph.D. zo spomínaného UCEEB. Ten vo svojom vystúpení účastníkov zoznámil s princípmi riadenia sústavy vzhľadom k výrobe elektrickej energie, distribučnej sieti aj elektrickému vykurovaniu.

V prednáške zaznela tiež veľmi zaujímavá informácia o sprevádzkovaní webovej stránky, na ktorej možno získať predpoveď výkonu fotovoltických systémov pre ktorúkoľvek lokalitu našej republiky. Tieto dáta sú užitočná nielen pre výrobcov elektriny, ale predovšetkým pre prevádzkovateľov objektov zapájajúcich do svojej energetickej bilancie energiu vyrobenú vlastnými FV panely. Tí môžu vďaka predikcii výroby lepšie hospodáriť s vyrobenou elektrinou.

Zdroj: tzb-info.cz