Značka Daikin – úspech v období rýchlych zmien

Značka Daikin - zelené vykurovacie a chladiace technológie

Žijeme v období radikálnych zmien. Rast posúva smerom k vznikajúcim trhom. Ubúdajúce prírodné zdroje nestačia na rastúce globálne potreby a sú jasným znakom, že naše životné prostredie je preťažené. Aj zákazníci sa stávajú viac náročnejšími a zameriavajú sa na riešenia, ktoré vyhovujú ich konkrétnym potrebám. A samozrejme digitálna komunikácia aj naďalej poskytuje príležitosti, ale aj zvyšuje latku ohľadom včasného prístupu k presným informáciám. V tomto meniacom sa prostredí sa chce Daikin prispôsobovať a prosperovať snahou o získanie globálnej výnimočnosti na základe nasledujúcich tém rastu a riadenia.

Vytvárame našu budúcnosť

V nasledujúcich rokoch nastane nárast na nových trhoch a preto sa Daikin začína koncentrovať na rýchle spustenie svojich obchodných aktivít v Indii a Brazílii a na zrýchlenie tempa rastu vo vznikajúcich trhoch ďalšej generácie ako sú Rusko/SNŠ, Turecko, Stredný Východ a Indonézia. Daikin dosiahne tento rast vývojom jasných a cielených riešení pre trhy, do ktorých vstupuje. Zlepšujeme a rozširujeme naše obchodné aktivity v službách po predaji, kým rozširujeme predaj zariadení pre individuálne aplikácie v Japonsku, USA, Európe a Číne.

Naše riešenia sa vyvinú zúžením menej ziskových produktov, navrhovaného obsahu a cieľových zákazníkov podľa vyspelosti trhu v každom regióne. Spoločnosť Daikin sa usiluje o to, aby sa stala lídrom v environmentálnom manažmente stálym vývojom produktov a technológií, ktoré poskytnú spoločnosti potrebné inovatívne udržateľné riešenia. Zahŕňa  to rozvinutie našich obchodných aktivít ohľadom vykurovania a filtrovania do hlavných obchodných činností na globálnej úrovni a vytvorenie nových environmentálnych obchodných aktivít z príležitostí vyplývajúcich z environmentálnych nariadení v krajinách, kde poskytujeme naše služby.

Napokon sa vývoj našich obchodných činností zrýchli na trhoch s najvyššou prioritou – vrátane vznikajúcich trhov – a pomocou vytvorených synergií, získaním okrajových technológií cez aliancie, partnerstvá, fúzie a akvizície, ktoré zvýšia našu firemnú hodnotu. Optimalizovaný manažment na udržanie najvyšších úrovní kvality a spokojnosti zákazníkov. Pri dosahovaní globálneho rastu produktmi napĺňajúcimi potreby zákazníkov po celom svete, zaistí spoločnosť Daikin kvalitatívne normy, ktoré si získajú dôveru zákazníka a zvýšia jeho úroveň spokojnosti. Zaistí sa to cez optimalizovaný vývoj, výrobu, dodanie a kontrolu kvality.

Daikin bude aj nadalej stavať  na svojej silnej stránke: flexibilnom globálnom  systéme zásobovania s optimalizovanou rovnováhou medzi centralizovanou a lokalizovanou výrobou. Tento rast bude podporovaný rýchlym globálnym marketingovým prieskumom, aby mohla spoločnosť Daikin pripraviť a vykonať stratégie, ktorými bude pred konkurenciou, vrátane vstupu na nové trhy a vytvorenie nových produktov a obchodných aktivít. Daikin využije výhody digitálnych príležitostí v tejto novej ére a zásadne vylepší a inovuje svoje IT systémy v celej skupine, aby bola odozva na zmenu rýchlejšia a uľahčila sa ďalšia globalizácia manažmentu.

Hlavná činnosť – tepelné čerpadlá a klimatizačné jednotky

Keďže spoločnosť Daikin Industries Ltd. začala vyrábať tepelné čerpadlá a klimatizačné jednotky už v 50. rokoch, naše riešenia na reguláciu klímy sa rozrástli
a zahŕňajú komerčné, priemyselné a domáce aplikácie, vrátane vysoko efektívnych systémov vykurovania pre domácnosti. Spoločnosť Daikin sa venuje všetkým oblastiam. Sme jediným výrobcom klimatizačných zariadení, ktorý tiež vyrába chladivá a kompresory, ktoré sú krvou a srdcom každého klimatizačného systému a tepelného čerpadla. To nám umožňuje zaistiť najvyššiu možnú kvalitu celkového riešenia. Sme tiež hrdí na to, že sme na poprednom mieste v úsilí o výrobu bezpečnejších a menej škodlivých chladív. Okrem svojej hlavnej činnosti spoločnosť Daikin tiež vyrába materiály na nanášanie vrstiev fluóru (ochranné fólie pre solárne panely, Zeffle, Teflon…), olejové hydraulické zariadenia (čerpadlá, motory, ventily…), elektronické systémy (CAD-CAM a počítačové grafické systémy…)

Daikin Europe – ponuka produktov

Spoločnosť Daikin ponúka širokú škálu produktov a riešení na priemyselné, komerčné a domáce použitie. Náš produktový sortiment tvoria štyri hlavné piliere: vykurovanie, klimatizácia, aplikované systémy a chladenie.

Čerpanie prírodného tepla zo vzduchu

Systém tepelných čerpadiel Daikin Altherma typu vzduch-voda ponúka zlepšenie v porovnaní s tradičnými systémami, pokiaľ ide o efektívne využitie energie a emisie CO2, pričom zabezpečuje komfortné vykurovanie aj v najtuhšej zime. Vďaka nízkym požiadavkám na inštaláciu a kompatibilite s existujúcimi systémami a solárnymi panelmi je tento balík veľmi atraktívnou alternatívou pre nové ako aj pre staršie stavby.

Najefektívnejšie komfortné chladiace systémy na trhu

Pokiaľ ide o spotrebu energie, tepelné čerpadlá majú prirodzenú výhodu. V kombinácii s inými technológiami Daikin, napríklad riadenie invertorom (dynamická zmena rýchlosti kompresora prispôsobujúca sa potrebám v budove), VRV (variabilné množstvo chladiva) a rekuperácia tepla sú jednou z najsľubnejších foriem domáceho komfortu pre budúcnosť.

Najväčšia ponuka chladičov v priemysle

Aplikované systémy Daikin sa osvedčili ako flexibilné a spoľahlivé pri dodávaní chladenej alebo teplej vody pre také rôznorodé aplikácie, akými sú chov rýb, spracovanie vína, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, výroba potravín, ako aj komfortné chladenie v spoločenských miestnostiach, veľkých
obytných domoch, hoteloch a úradoch. Ponúkame najkompletnejší sortiment aplikovaných systémov v odvetví: od 2 MW systémov až po chladič vhodný pre
rezidenčné potreby.

Kompletné riešenia chladenia pre firmy

Okrem tradičných aplikácií, ako je kontajnerové chladenie pre lode, ponúka Daikin aj celkové riešenia pre konkrétne sektory, ako je Conveni-pack pre potravinársky maloobchodný sektor: ocenená výrazná zmes technológie VRV, invertorového riadenia, rekuperácie tepla a ventilátora, ktorá ponúka optimálnu účinnosť, jednoduchú inštaláciu a reguláciu hlučnosti. Conveni-pack poskytuje zvýšenie efektívnosti až o 60% počas zimných a 20% počas letných mesiacov s priemernou ročnou úsporou až 50%, v závislosti od podnebia v danej oblasti.