Harmonogram ďalších kôl Zelená domácnostiam 2017

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam

Nižšie nájdete harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami. Kolá sú otvárané v určený deň o 15:00 hod. Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok.

 

Kolo Dátum Zariadenie Suma (€) Odhad Vydané
Spolu 15 000 000 6 857
6. 4.4.2017 teplo 2 000 000 980 992
7. 18.4.2017 elektrina* 1 000 000 366 339
8. 2.5.2017 teplo 1 500 000 735 767
9. 16.5.2017 elektrina** 900 000 330
10. 23.5.2017 teplo 1 200 000 588
11. 30.5.2017 teplo 1 100 000 539
12. 13.6.2017 elektrina 450 000 165
13. 27.6.2017 teplo 1 100 000 539
14. 11.7.2017 elektrina 450 000 165
15. 8.8.2017 teplo 1 100 000 539
9.-11.2017 teplo, elektr. 4 200 000 1935

 

* Alokácia bola aktualizovaná 11.4.2017 – podľa osobitných podmienok 7. kola z 800 000 € na 1 000 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.

** Alokácia bola aktualizovaná 9.5.2017 – podľa osobitných podmienok 9. kola z 650 000 € na 900 000 €. V tejto súvislosti bola pomerne znížená výška alokácie na kolá vyhlasované od septembra do novembra 2017.